KATEGORIE

Proč je káva sladká a co musíme udělat pro sladší šálek?

Filip Stránský Filip Stránský 6.3.2018
6.3.2018
Filip Stránský Filip Stránský
Pošli to dál

Hořká káva je minulostí. Nyní se specialisté a kávový konzumenti zaměřují na sladší chuťové profily v šálku, bez jakéhokoliv přidání cukru či medu.

Sladkost kávy

Sladkost je jemná, hladká příchuť kávy bez jakýchkoli drsných vkusů (např. hořkost, dřevnatost) nebo chuťových vad (např. přezrálé zrnka, deformované, shnilé.) Tato sladká chuť je často vnímaná jako chuť ovocná, kterou cítíme především na špičce jazyka.

Zdroj: perfectdailygrind.com

Co vytváří sladkost kávy?

V kávě se sladkost vytváří ze sacharidů, glykolů a alkoholů. Sladkost vytváří i některé aminokyseliny, které společně vytváří sladká aroma (např. karamelové, ovocné, čokoládové.)

Obecně platí, že světlejší pražení má sladkost ovocnou. Pražení tmavší pokračuje v karamelizačním procesu a má tedy sladkost karamelově-čokoládovou.

Jaký druh cukru nalezneme v kávě?

Coffeechemistry.com uvádí, že v zelené kávě tvoří sacharidy přibližně 50% celkové kávové sušiny. Do těchto sacharidů patří sacharóza, arabinóza, manóza, glukóza, galaktóza, ramnóza a xylóza.

Množství cukrů v kávě závisí na druhu, odrůdě a výrobních procesech. Druhy Arabika mají téměř dvojnásobek množství sacharózy, než Robusta.

Kávové třešně dozrávající pomaleji (například kvůli vyšší nadmořské výšce) obecně vyvíjí více cukru. Zpracování honey bude mít pravděpodobně sladší kávu na rozdíl od kávy promytým procesem.

Zdroj: crema-coffee.com

Proč některé kávy nejsou sladké?

Pokud chybí u kávy sladkost, je to obvykle způsobené výsledkem nějaké vady (například nezralé zrno nebo chybné zpracování.)

To ovšem nemusí vždy způsobovat vadnost kávy. Pražení a příprava také ovlivňují to, jak je káva sladká.

Na závěr: Co musíme udělat pro to, aby byla připravovaná káva sladší?

Jak připravit sladkou kávu vám přiblíží článek 3 fáze filtrování kávy.